GIZLILIK ANLAŞMASI

Özel bilgiler

İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, “Tescilli Bilgiler”, (i) *** iş, faaliyetler, beklentiler ve mali işler ile ilgili bilgiler (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) (***) ii) pazarlama ve tanıtım planları ve stratejileri, (iii) geliĢtirilen, geliĢtirilen ya da geliĢtirme sürecinde oluĢturulan ürün ve / veya hizmetlere iliĢkin bilgiler ve (iv) diğer tescilli ve rekabet edebilir hassas bilgiler (topluca “Tescilli Bilgiler”).

Standart bakım

Satıcı, kendisine verilmiş olan tüm Mülkiyet Bilgilerini, en kesin güvende tutar ve kendi Özel Bilgilerini koruduğu özenle korur. Satıcı, işbu Anlaşmaya uygun olarak ve bu Anlaşmada belirtilen kullanımlar dışında hiçbir şekilde, Özel Bilgileri kopyalamayacak veya çoğaltmayacak, çoğaltmayacak veya çoğaltılamayacaktır.

Kullanımdaki kısıtlamalar

Satıcı, *** tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, herhangi bir nedenle *** Tescilli Bilginin herhangi bir bölümünü kullanamaz.

gizlilik

(i) Satici, Tescilli Bilgileri herhangi bir Üçüncü Tarafa ifşa etmeyecek veya herhangi bir Üçüncü Tarafin söz konusu Tescilli Bilginin herhangi bir bölümünü kullanmamasina, kopyalayamamasina, özetlemesine veya özetlemesine izin vermeyecektir. İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, “Üçüncü Taraf”, bu Anlaşmayı imzalamayan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.
 
(ii) Satıcı, önceden yazılı bir rızası olmaksızın, “Tescil Bilgileri” nin kendisine sunulmuş olduğu gerçeğini herhangi bir Üçüncü Tarafa ifşa etmeyeceğini (ve temsilcilerinin ifşa etmemesine neden olacağını) kabul eder.

Yan kuruluşlar, iştirakler vb.

İşbu Anlaşmanın hükümleri Satıcıya ve onun tüm görevlilerine, çalışanlarına, danışmanlarına, temsilcilerine ve her bir Tarafın ve bağlı bulunduğu kuruluşların ve bağlı kuruluşlarının temsilcilerine aittir. Satıcı, işbu Gizlilik Sözleşmesi'nin ifşa edilmesine ve gizliliğe, kullanım kısıtlamasına ve ifşa edilmeyen tüm yükümlülüklere riayet etmekle yükümlü olduğu ve bağlı bulunduğu tüm iştirakleri, bağlı kuruluşları, çalışanları, danışmanları ve temsilcilerine neden olacaktır.

Özel bilgiler

İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, “Tescilli Bilgiler”, sınırlama olmaksızın, (i) bahar şiltesi işi, operasyonlar, beklentiler ve mali işler ile ilgili bilgileri (Synwin tarafından kamuoyuna bildirilenin ötesinde), (ii) pazarlamayı içerecek şekilde yorumlanacaktır. ve promosyon planları ve stratejileri, (iii) geliĢtirilen, geliĢtirilen ya da geliĢtirme sürecinde oluĢan minder ve / veya hizmetlerle ilgili bilgi ve (iv) diğer tescilli ve rekabet edebilir hassas bilgiler (birlikte, “Mülkiyet Bilgileri”).

Standart bakım

Satıcı, kendisine verilen tüm Tescilli Bilgileri en sıkı güvende tutacak ve kendi Özel Bilgilerini koruduğu ölçüde aynı özenle koruyacaktır. Satıcı, işbu Anlaşmaya uygun olarak ve bu Anlaşmada belirtilen kullanımlar dışında hiçbir şekilde, Özel Bilgileri kopyalamayacak veya çoğaltmayacak, çoğaltmayacak veya çoğaltılamayacaktır.

Kullanımdaki kısıtlamalar

Satıcı, *** tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, herhangi bir nedenle *** Tescilli Bilginin herhangi bir bölümünü kullanamaz.

gizlilik

a) Satıcı, Özel Bilgileri herhangi bir Üçüncü Tarafa ifşa etmeyecek veya herhangi bir Üçüncü Tarafın bu Özel Bilgilerin herhangi bir bölümünü kullanmasına, kopyalamasına, özetlemesine veya özetlemesine izin vermeyecektir. İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, “Üçüncü Taraf”, bu Anlaşmayı imzalamayan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.
 
b) Satıcı, önceden yazılı bir rızası olmaksızın, *** 'nin, herhangi bir Üçüncü Tarafa, bu Bilgilerin Elinde Bulunduğuna dair bilgi vermediğini (ve temsilcilerinin ifşa etmemesini) kabul edeceğini kabul eder.

Yan kuruluşlar, iştirakler vb.

İşbu Anlaşmanın hükümleri Satıcıya ve onun tüm görevlilerine, çalışanlarına, danışmanlarına, temsilcilerine ve her bir Tarafın ve bağlı bulunduğu kuruluşların ve bağlı kuruluşlarının temsilcilerine aittir. Satıcı, işbu Gizlilik Sözleşmesi'nin ifşa edilmesine ve gizliliğe, kullanım kısıtlamasına ve ifşa edilmeyen tüm yükümlülüklere riayet etmekle yükümlü olduğu ve bağlı bulunduğu tüm iştirakleri, bağlı kuruluşları, çalışanları, danışmanları ve temsilcilerine neden olacaktır.

  Görevliler İsim / Ünvan (Lütfen Yazdırınız)                  Şirket İsmi (Lütfen Yazdırınız)


Görevliler İmzası                                           Tarih: ******

Online sohbet
Online sohbet
Online sohbet inputting
Sign in with: